ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(PMQA) ณ โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิชการ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557