ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยกายภาพและถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557