ประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 เปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน Bridging Occupational & Environmental Health Collaboration With ASEAN Economic community ณ รร.รามาการ์เด้น กทม. วันที่ 25-27 กพ. 58
 

 

***************************************************************************************************************************

 

ไฟล์นำเสนอในที่ประชุม

- ห้องใหญ่

 

- นำเสนอผลงาน ห้องA

- นำเสนอผลงาน ห้องB

- นำเสนอผลงาน ห้องC