ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
 

 

แนวทางดำเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข

สไลด์นำเสนอ Best practice ในการประชุมรับรองผลฯ และนวัตกรรม

ปี 2560

ปี 2561

มาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

โครงพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลและมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 แนวคิดการดำเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรและ Return to work


คู่มือการดำเนินงานตามมาตราฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานบริการสาธารณสุข ปี 2562

โครงสร้างศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ แผนที่ศูนย์


Facebook ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ

โปสเตอร์ผลการดำเนินงาน

รูปภาพ การอบรม และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง