ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
 

 

แนวทางดำเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข

สไลด์นำเสนอ Best practice ในการประชุมรับรองผลฯ และนวัตกรรม

มาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

โครงพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลและมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 แนวคิดการดำเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรและ Return to work

Facebook ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ

โปสเตอร์ผลการดำเนินงาน

 

รูปภาพ การอบรม และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง