การสอบสวนโรคด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 

ความจำเป็น

  1. เพื่อป้องกันหรือควบคุมให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยไม่ป่วยรุนแรงมากขึ้น
  2. เพื่อกำจัดหรือควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค

ดาวน์โหลด