ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุชทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 

ดาวน์โหลด