ราคากลางจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ เป็นเงิน 1,044,000.00 บาท
 

ดาวน์โหลด