ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 903,333.33 บาท
 

ดาวน์โหลด