กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 อัตรา
 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

 

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งนิติกร ตำนวน 1 อัตรา 

3.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564


ดาวน์โหลด