กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID - 19 ในสถานประกอบกิจการ”
 

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเสวนา

“ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID - 19 ในสถานประกอบกิจการ”

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤติ โควิด19 ในสถานประกอบกิจการ ” ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค ผ่าน เฟซบุคไลฟ์  โดยมีนายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ในงานนี้นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบกิจการนำมาตรการ Bubble and Seal ไปปรับใช้ นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหารร่วมเสวนาประกอบด้วย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด จากโครงการอยุธยาโมเดล มาแชร์ประสบการณ์ “ต้นแบบสถานประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)” ดำเนินการเสวนาโดย แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ มีผู้เข้าร่วมรับชมประมาณ 29,623 คนทั่วประเทศ ภายในงานมีทีมโค้ชมาตอบคำถามออนไลน์เจาะลึกในทุกประเด็น

       ทั้งนี้ วงเสวนาได้เสนอความเห็นมาตรการ ที่จะใช้ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ไปในทิศทางเดียวกัน ในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วย จีเอฟพี การดูแลสุขภาพใจ และ มาตรการ “บับเบิลแอนด์ซีล” ปกป้องได้ ควบคุมไว แรงงานปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเดินหน้า  เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่นยืนต่อไป

 


ดาวน์โหลด