นโยบายเกี่ยวกับแร่ใยหิน
 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 1 มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน
http://www.samatcha.org/?q=node/757