กอง ENV.OCC ร่วมทีมหน่วยงานเครือข่าย เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 

กอง ENV.OCC ร่วมทีมหน่วยงานเครือข่าย เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

    7 กรกฎคม 2564 แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ แพทย์หญิงอุบลพรรณ วีระโจง นายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมแพทย์จากกองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี และโรงพยาบาลบางพลี ลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเช้าได้มีการประชุม EOC เพื่อรายงานผลการประเมินผลสุขภาพของผู้ประสบเหตุฯ และวางแผนการคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเพิ่มเติมจากวานนี้ ณ โรงพยาบาลบางพลี จากนั้นทีมงานได้ไปยังศูนย์อพยพ เพื่อทำการคัดกรอง ประเมินผลกระทบสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในบรรยากาศในอาคาร และเก็บตัวอย่างชีวภาพตรวจหาสารเมตาโบไลท์ของสารสไตรีน ในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม
จากการลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 พบว่า การคัดกรองประเมินสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนทั้งสิ้น 395 คน พบบางส่วนมีอาการเล็กน้อย ได้แก่ ปวดศีรษะ แสบคอ แสบจมูก0และเวียนศีรษะ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ส่วนการเก็บตัวอย่างชีวภาพ เพื่อตรวจหาสารเมตาโบไลท์ของสารสไตรีนในปัสสาวะ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 291 ตัวอย่าง ซึ่งทางกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไป


ดาวน์โหลด