ENVOCC NEWS อธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมหน่วยงานกรมลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 

อธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมหน่วยงานกรมลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

        วานนี้ 6 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมร่วมรับท่านอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม กองระบาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อประเมินผลกระทบสุขภาพ รวมทั้งตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในบรรยากาศ และเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อตรวจหาสารเมตาโบไลท์ของสารสไตรีนในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
        กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมยังสนับสนุนหน้ากากกรองอนุภาค จำนวน 904 ชิ้น และหน้ากากอนามัยอีก จำนวน 2,900 ชิ้น ทั้งนี้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้นำรถพระราชทานมาสนับสนุนทีมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน
จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า การคัดกรองประเมินสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 296 คน พบว่า บางส่วนมีอาการเล็กน้อย ได้แก้ เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย แสบตา แสบจมูก แสบคอ และปวดศีรษะ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อตรวจหาสารเมตาโบไลท์ของสารสไตรีนในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 120 ตัวอย่าง ซึ่งทางกองโรคจากการประกอบอาชีพฯจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไป

 

 

 


ดาวน์โหลด