ฉบับที่ 3 สำนักโรคฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามเฝ้าระวัง กรณีโรงงาน IRPC ระเบิด และน้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง