วีดีทัศน์แนะนำองค์กร

 
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดงานสำคัญ ปีงบประมาณ 60


ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพฯ


ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีระดมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศร่วมพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในภูมิภาคเอเชีย


ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนงาน


ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดการอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น(OEHA) รุ่นที่ 1


ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ รุกเดินหน้าผนึกกำลังเครือข่าย พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

 
กิจกรรม  ดูทั้งหมด
 

การประชุม / อบรม  ดูทั้งหมด
 

สื่อประชาสัมพันธ์  ดูทั้งหมด
 


ศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ
 
 

ปฏิทินกิจกรรม